Komst bedrijventerrein Wijkevoort onder druk?

TILBURG – Uit een rapport dat de Gemeente Tilburg heeft laten maken over het nog aan te leggen industrieterrein Wijkevoort, ten zuiden van de Reeshof, is naar voren gekomen dat de verwachtte werkgelegenheid flink tegenvalt.

Door: Silvester Klaasman

Naar verluid heeft dit tot gevolg dat in het gemeentebestuur steeds meer steun voor de bouw van het bedrijventerrein wegvalt. Marjolein de Graaff, woordvoerder voor het buitengebied, was dan ook blij met het rapport. “De gemeente ging er vanuit dat het bedrijventerrein veel meer werkgelegenheid zou bieden dan uit het rapport naar voren komt. Ook komt eruit naar voren dat wat het project zou opleveren aan werkgelegenheid en wat Tilburg als stad kan bieden, behoorlijk scheef loopt.”

Onderuit

“Wijkevoort zou in de eerste plaats een hoop werk opleveren voor laaggeschoolde mensen. Die kan Tilburg niet bieden dus die zouden als arbeidsmigrant hierheen gehaald moeten worden. Maar ook de hoogopgeleiden die op het bedrijventerrein aan het werk zouden kunnen, komen niet uit de stad”, gaat De Graaff verder. “Wat het college dus steeds roept: dat het industrieterrein Wijkevoort goed is voor de werkgelegenheid, is wat mij betreft met dit rapport onderuit gehaald.”

Rare stukjes grond

Daarbij is volgens De Graaff het gebied ook niet geschikt voor de bestemming die de gemeente voor ogen heeft, namelijk XXL-kavels voor grote logistieke bedrijven. “Kavels van die omvang zijn schaars in Nederland. Maar hier zijn ze niet inpasbaar. Het gebied is niet een rechte lap grond. Het zijn allemaal verschillende lapjes grond met afrondingen enzovoorts. Het bestaat eigenlijk uit drie of vier deelgebieden. Het eerste stuk grond, waar ze de eerste 30 hectare willen gaan ontwikkelen, daar kun je twee grote kavels kwijt en voor de rest hou je een hoop rare stukjes over. Die grond kan dus nooit efficiënt worden bebouwd.”

Unieke kans

De gemeente laat in een reactie weten dat de ontwikkeling van Wijkevoort gewoon doorgaat. “Doordat we vroegtijdig een gedegen analyse hebben laten uitvoeren op de verwachte vraag en aanbodfunctie van Wijkevoort, hebben we vanuit dit inzicht een unieke kans om een ‘werktafel’ met stakeholders te arrangeren bestaande onder meer uit onderwijspartijen, bedrijven, en overheid”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Mensen uit de regio

Over de vraag naar arbeidsmigranten die met aanleg van het terrein ontstaan zegt de woordvoerder: “Het is inderdaad zo dat in de beginfase er relatief veel arbeidsmigranten nodig zullen zijn. Echter verwachten we dat in de toekomst, wanneer bijvoorbeeld het onderhoud van robots belangrijker wordt, de vraag naar ongeschoold werk zal afnemen. Zoals we het nu zien kunnen de banen die dan ontstaan, ingevuld worden door mensen uit de regio.”

Petitie

De strijd om Wijkevoort is echter nog niet gestreden. Zo hebben de verschillende belangenverenigingen rond de 1300 fysieke handtekeningen opgehaald tegen de komst van het industrieterrein. De online petitie is bijna 1500 keer ondertekend.

Please follow and like us:
Share: