Woningnood: Ieder jaar meer daklozen (deel 1)

TILBURG – Het aantal daklozen in Tilburg loopt, net als in de rest van het land, hard op. Zo loopt het aantal aanmeldingen bij daklozenopvang Traverse, al jaren gestaag op.

DOOR SILVESTER KLAASMAN

“We hebben nu 1081 cliënten en er staan nog honderd mensen op de wachtlijst”, vertelt directeur Harry Crielaars. “Als je kijkt naar kinderen die we opvangen, waren dat er 80 in 2014 en 226 in 2018, een stijging van bijna 300 procent in vier jaar tijd. Nu breiden we ook uit, zo is er een opvang voor economisch daklozen gekomen aan het Wilhelminapark. Dat is voor mensen die verder geen problemen hebben, behalve dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Ook is er opvang bijgekomen die speciaal gericht is op gezinnen.”

Betaalbare woningen

Toch is uitbreiding niet het antwoord op de situatie. “Waar het aan ontbreekt zijn betaalbare woningen”, zegt Crielaars. “98 procent van de mensen die bij ons komen hebben schulden tussen de 20.000 en 40.000 euro. Als je een uitkering hebt is het onmogelijk om daar vanaf te komen. Neem daar bij dat 67 procent van onze cliënten een psychisch probleem of verslavingsproblematiek heeft en dat 28 procent van onze mensen een lichte verstandelijke beperking hebben. Dan zie je dat het deze zwakke groepen zijn die zijn aangewezen op een laag loon of een uitkering. In al die gevallen is het te weinig om aan een huis te denken of aan andere woonruimte.”

Uitstroom

Een ander probleem is dat niet alleen het aantal aanvragen oploopt, maar ook de uitstroom lager wordt. “Onze mensen komen steeds minder makkelijk aan een betaalbare woning. Daarover zijn we in gesprek met de woningcoöperaties en de gemeente, het is niet dat er niets gebeurt. Ook de gemeente is in gesprek met de woningcoöperaties om te kijken of goedkopere woningen gebouwd kunnen worden en of dat snel kan”, vertelt Crielaars. “Om deze problemen op de lossen zal er echt meer gebouwd moeten worden.”

Please follow and like us:
Share: