Woningnood: Beleggers kapen huizen weg (deel 3)

TILBURG – In Tilburg, net als in veel andere grote steden, heerst hetzelfde probleem op de woningmarkt: huizen worden door beleggers opgekocht om dan wel op te delen in studiootjes of om voor de hoofdprijs te verhuren in de vrije sector.

Eerder berichtte de Koerier al over de moeilijkheden die millenials ondervinden bij het zoeken naar betaalbare woonruimte en over de toenemende dakloosheid.

DOOR SILVESTER KLAASMAN

Dubbel zo moeilijk

“Geld zoekt altijd een weg.” zegt Chris Faro, beleidsadviseur bij wooncorporatie Tiwos. “Vastgoed is op het moment iets waar beleggers een redelijk rendement kunnen halen. Tilburg heeft het voordeel dat het altijd een goedkope stad is geweest zowel in de huur als de koop. Maar je ziet wel dat het hard gaat, je ziet wel verdringing. Voor lage middeninkomens en ook voor gezinnen, is de woningmarkt nu heel moeilijk. Millenials, zeker als je jong zijn, hebben dan ook nog een onzeker inkomen omdat ze ZZP’er zijn, die hebben het dubbel zo moeilijk.”

“Vanuit de corporatie gaan we meer aandacht besteden aan die doelgroep, ook omdat starters vaak het minste inschrijftijd hebben. We zijn aan het kijken hoe we daar mee om moeten gaan, maar het antwoord hebben we nog niet”, zegt Faro.

Geen mogelijkheden

De gemeente is zich bewust van de problemen op de woningmarkt. “Het klopt dat in Tilburg het aandeel koopwoningen binnen de totale woningvoorraad kleiner wordt, terwijl het aandeel particuliere huur toeneemt”, laat een woordvoerder weten. “Hoewel dit voor starters en middeninkomens die op zoek zijn naar een huurwoning ook kansen oplevert, ook al vragen huurders vaak de hoofdprijs. Helaas kennen we geen mogelijkheden om als lokale overheid regels te stellen die verhinderen dat een te hoge huur wordt gevraagd.”

Geen woonplicht

De gemeente overweegt in elk geval niet om een woonplicht in te voeren, zoals in Amsterdam het geval is en waar ook Maastricht over nadenkt. De woonplicht dient om beleggers een poot dwars te zetten: wie een huis koopt is verplicht drie jaar zelf in een nieuw aangekochte woning te wonen, voordat die kan worden doorverkocht of kan worden verhuurd. Wel maakt de gemeente werk van het tegen gaan van ´verhokking´, waarbij huizen worden opgedeeld in meerdere kleine studio/appartementen. Dit doet ze onder meer door het moeilijker te maken hiervoor een vergunning te krijgen.

Sociale huur

Om millenials toch een kans op betaalbare woonruimte te bieden, zet de gemeente in op sociale woningbouw. “We willen tussen 2015 en 2026 gemiddeld 950 nieuwe woningen per jaar bouwen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. In 2018 zaten we met 1097 nieuwe woningen daar overheen en dit tempo willen we vasthouden.”

“We zien de toename van sociale woningen nog niet direct terug op de wachtlijsten”, zegt Chris Faro. “Dat komt omdat het gros van de woningen nog opgeleverd moet worden. Daarnaast gaan we woningen in prijs verlagen om de betaalbaarheid te vergroten. Wanneer een huurder vertrekt krijgt de woning dus een lagere huurprijs voor de volgende bewoner.”

Wachtlijsten

Desalniettemin is de inschrijftijd die nodig is om in aanmerking te komen voor een huurwoning erg lang. “Dat is zo, maar het moet niet overdreven worden”, zegt Faro. “Er staan 44.000 mensen ingeschreven bij Woning in Zicht maar de meeste daarvan zijn ingeschreven uit voorzorg. Dat zijn dus geen actief woningzoekenden. Volgens de cijfers vinden actieve zoekers, die geen hele hoge eisen hebben; dus bijvoorbeeld geen gezinswoning in het centrum willen voor 500 euro per maand, binnen een jaar een nieuwe woning. Voor urgentiegevallen, mensen die onmiddellijk een nieuw onderkomen nodig hebben om wat voor reden dan ook, ligt de zaak anders. Voor hen schiet de woningvoorraad vaak te kort.”

Lucht

Toch is er verlichting op komst. “De komende jaren gaan er een heleboel woningen opgeleverd worden, uit mijn hoofd zeker zo een 600. Ik verwacht dat dat wel merkbaar zal zijn en dat zal ook de wachtlijsten wat lucht geven”, zegt Faro tot slot.

.

Please follow and like us:
Share: