Over Silvester

Silvester Klaasman (1989) is journalist en filosoof. Zijn interesses liggen waar de vlakken van filosofie, politiek en wetenschap elkaar overlappen. Daarbij verliest hij het belang van (mede-)menselijkheid nooit uit het oog. Hij heeft oog voor verhalen over mensen die met hun levenservaring een breder tijdgewricht, een bredere ontwikkeling kunnen duiden.

Silvester studeerde journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen en behaalde zijn master Filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij was als redactiecoördinator betrokken bij huis-aan-huisblad de Tilburgse Koerier. Momenteel werkt hij als bureauredacteur bij de Eindhovense nieuwsorganisatie Studio040. Daarnaast is hij als freelancer actief voor onder meer Univers en Brandpunt+.